Projekty Badawcze - Granty realizowane

Wykaz projektów NCN realizowanych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt w 2024 r.

 

KATEDRA FIZJOLOGII i ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT

nr / typ projektu:  

1220 / SONATA

temat:  

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne jako potencjalne czynniki zaburzające funkcje jajnika oraz promujące rozwój

nowotworu. Badania in vivo i in vitro na modelu jajnika kury (Gallus gallus domesticus)

kierownik:  

dr Anna Kozubek

termin realizacji:  

2022-06-27 - 2025-06-26

 

KATEDRA ROZRODU, ANATOMII I GENOMIKI ZWIERZĄT 

nr / typ projektu:  

1223/ PRELUDIUM

temat:  

Analiza wpływu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z płynu pęcherzykowego jajnika konia domowego na modulację transkryptomu i ekspansję komórek ziarnistych podczas dojrzewania oocytów w warunkach in vitro

kierownik:  

mgr inż. Julia Gabryś

termin realizacji:  

2023.01.23– 2025.01.22

 

KATEDRA ZOOLOGII I DOBROSTANU ZWIERZĄT

nr / typ projektu:  

1219/OPUS

temat:  

Biogeografia pszczoły miodnej na całym rodzimym obszarze występowania

kierownik:  

prof. dr hab. Adam Tofilski

termin realizacji:  

2022.01.13– 2026.01.12

 

nr / typ projektu:  

1222/ MINIATURA

temat:  

Zastosowanie Resweratrolu do poprawy kompetencji rozwojowych witryfikowanych oocytów kota domowego (Felis catus)

kierownik:  

dr Agnieszka Nowak

termin realizacji:  

2022.11.23– 2023.11.22

 

nr / typ projektu:  

1224/ OPUS

temat:  

Wpływ emocji na kondycję zdrowotną pszczoły miodnej

kierownik:  

dr hab. Karolina Kuszewska

termin realizacji:  

2020.06.25– 2024.06.24

 

KATEDRA ŻYWIENIA, BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT I RYBACTWA

nr / typ projektu:  

1221/OPUS+ LAP

temat:  

Długoterminowy wpływ dużego pobrania skrobi we wczesnym okresie życia na funkcje żwacza

kierownik:  

dr hab. Paweł Górka, prof. URK

termin realizacji:  

2022.08.03– 2026.08.02

 

nr / typ projektu:  

1225/ MINATURA

temat:  

Ocena zagrożeń związanych z oddziaływaniem mykotoksyn- alternariolu na komórki endometrium macicy krowy.

kierownik:  

dr Weronika Biernat

termin realizacji:  

 2023.11.28– 2024.11.27

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Katarzyna Chyłek