Nauka - Aktywizacja pracowników naukowych

I. Zarządzenie Nr 107/2022 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 190/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu aktywizacji działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_107_2022.pdf

II. Regulamin aktywizacji działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_107_z1_2022.pdf

III. Załącznik 2 Formularz podziału środków w przypadku publikacji, której autorami są pracownicy Uczelni reprezentujący różne, ewaluowane w Uczelni, dyscypliny naukowe

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_107_z2_2022.pdf

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Katarzyna Chyłek