Nauka - konferencje 2023

 

PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW
ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
W 2023 ROKU

 

Lp. Temat konferencji Zasięg Termin zgłoszenia udziału Data i miejsce konferencji Nazwisko organizatora lub sekretarza Adres organizatora
1 Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie międzynarodowy 20 grudnia 2022 6 – 9 lutego 2023
Zakopane
dr hab. inż. Hubert Latała, prof. URK Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
ul. Balicka 116 b
30-149 Kraków
tel. +48 12 662 46 90
hubert.latala[a]urk.edu.pl
2 Naukowe i praktyczne aspekty rozrodu koni krajowy 31 stycznia 2032 23-25 lutego 2023
Walewice – Stadnina koni
prof. dr. hab. Monika Bugno-Poniewierska Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. +48 12 662 41 45
monika.bugno-poniewierska[a]aurk.edu.pl
3 Krowy mleczne w pytaniach Nauka – praktyce: "Rozród krów mlecznych - jak wiele zależy od ich żywienia? Ketoza u krów mlecznych – choroba czy zaburzony status metaboliczny?" międzynarodowy 28 lutego 2023 r. 9-10 marca 2023
Kraków
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel.: +48 12 662 40 75
email: zygmunt.kowalski[a]urk.edu.pl
4 Alpaki w pytaniach Nauka – praktyce krajowy z udziałem gości zagranicznych 28 lutego 2023 11 marca 2023
Kraków
dr inż. Marcin Przybyło Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. +48 12 662 40 75
marcin.przybylo[a]urk.edu.pl
zywieniealpak.urk.edu.pl
5 Szkoła Żywienia Psów: Specjalistyczne postępowanie żywieniowe w chorobach nerek i układu moczowego psów i kotów krajowy z udziałem gości zagranicznych 30 kwietnia 2023 11 marca 2023
Kraków
dr inż. Olga Lasek Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. +48 12 662 40 75
olga.lasek[a]urk.edu.pl
6 XXVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła - "Chów i hodowla bydła wobec aktualnych wyzwań ekonomicznych i społeczno-środowiskowych" krajowy z udziałem gości zagranicznych 28 lutego 2023 27 - 30 marca 2023
Zakopane
prof. dr hab. inż. Joanna Makulska Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 501 313 860
tel. +48 12 662 41 80
joanna.makulska[a]urk.edu.pl
https://szkolazimowa.urk.edu.pl
7 VII Forum Green Smart City międzynarodowy 6 kwietnia 2023 20 - 21 kwietnia 2023
Kraków
dr inż. Tomasz Czech, prof. URK Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Centrum Transferu Technologii
Al. Mickiewicza 21C
31-120 Kraków

tel. +48 12 662 41 93
tomasz.czech[a]urk.edu.pl
8 Konferencja Naukowo-Techniczna „Wyzwania oraz problemy małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych” krajowy 23 grudnia 2022 17-19 maja 2023
Rytro
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków
tel. +48 12 662 41 23,
tel. +48 12 662 40 45
9 8'th International Conference Renewable Energy Sources międzynarodowy 30 kwietnia 2023 22 – 24 maja 2022
Arłamów
dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. URK Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
tel. +48 12 662 46 45
krzysztof.mudryk[a]urk.edu.pl
http://renewenergy.pl/
10 Rolnictwo XXI wieku – wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju międzynarodowy 31 marca 2023 22 – 25 maja 2023
Koryciny
prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej
ul. Balicka 116 b
30-149 Kraków
tel. +48 12 662 47 06
maciej.kubon[a]urk.edu.pl
11 Tendencje rozwojowe w transporcie i logistyce krajowy 20 maja 2023 2 czerwca 2023
Przemyśl
prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

Beata Dudek
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej
ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
tel. +48 12 662 47 06
tel. +48 16 735 52 62
maciej.kubon[a]urk.edu.pl
b.dudek[a]pwsw.eu
12 Nowoczesne technologie i inżynieria w zrównoważonym użytkowaniu lasu międzynarodowy 30 kwietnia 2023 4 - 6 czerwca 2023
Krynica
dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz

dr inż. Radosław Wąsik
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
tel. +48 12 662 50 90,
tel. +48 12 662 53 37
arkadiusz.stanczykiewicz[a]urk.edu.pl
radoslaw.wasik[a]urk.edu.pl
13 XXXII Sympozjum Środowiskowe PTZE międzynarodowy 31 marca 2023 11 - 14 czerwca 2023
Łochów
dr inż. Tomasz Dróżdż, prof. URK Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
ul. Balicka 116 D
30-149 Kraków
tel/ +48 12 662 46 15
tomasz.drozdz[a]urk.edu.pl
14 XXX Międzynarodowa Konferencja Lekarzy Weterynarii - Specjalistów Chorób Świń międzynarodowy termin zgłoszenia zostanie podany w późniejszym czasie 13 - 14 czerwca 2023
Kraków
prof. dr hab. wet. Zygmunt Pejsak

dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Instytut Nauk Weterynaryjnych
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
zygmunt.pejsak[a]urk.edu.pl
tel. 609 609 733
kazimierz.tarasiuk@[a]urk.edu.pl
tel. 795 991 200
15 Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym” Infrastructure and Environment in circular economy międzynarodowy 21 kwietnia 2023 18 – 20 czerwca 2023
Bukowina Tatrzańska
współorganizator:
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.
WWydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
tel.+48 12 662 46 55,
+48 12 662 46 60
anna.krakowiak-bal[a]urk.edu.pl
mateusz.malinowski[a]urk.edu.pl
16 XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENVIRO 2023 Problemy ochrony i kształtowania środowiska międzynarodowy 31 marca 2023 21-23 czerwca 2023
Wieliczka
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego:
dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec, prof. URK
z-ca przewodniczącej:
dr hab. inż. Ewelina Zając
Sekretarz:
dr inż. Wioletta Fudała
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków
tel.: +48 12 662 40 01
enviro[a]urk.edu.pl
enviro.urk.edu.pl
17 International Conference of Young Researchers: New Challenges of Science in the Era of Environmental Changes in Different Sectors międzynarodowy 06 kwietnia 2023 22-23 czerwca 2023
Kraków
mgr inż. Karolina Staszel-Szlachta Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
karolina.staszel[a]urk.edu.pl
tel. 12 662 50 32, kom. 796876383
18 Konferencja naukowa: INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W ROLNICTWIE – 100-lecie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego międzynarodowy 30 kwietnia 2023 7 lipca 2023
Kraków
prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig

sekretarz:
dr hab. inż. Joanna Puła, prof. URK
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. +48 12 662 43 67
joanna.pula[a]urk.edu.pl
19 EMC Europe 2023 International Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility międzynarodowy 31 marca 2023 4 – 8 września 2023
Kraków
dr inż. Tomasz Dróżdż, prof. URK Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
ul. Balicka 116 D
30-149 Kraków
tel. +48 12 662 46 15
tomasz.drozdz[a]urk.edu.pl
20 Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji” krajowy 28 kwietnia 2023 6 - 8 września 2023
Janów Lubelski
współorganizator:
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
mgr inż. Patrycja Pochwatka
tel. 609-097-329
konferencja2023[a]gmail.com
21 Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej krajowy czerwiec 2023 18 września 2023
Kraków
dr inż Agnieszka Piotrowska - Puchała

gr inż. Sylwia Stasiak
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów
tel. +48 12 662 43 52,
tel. +48 12 662 44 32
projekt-edukacyjny-KGW[a]urk.edu.pl
22 International Congress on Domestic Animal Breeding Genetics and Husbandry, Animal Nutrition, Aquaculture, Apiculture and Veterinary Science międzynarodowy 31 marca 2023
termin „wczesnej rejestracji”

1 września 2023
ostateczny termin rejestracji
18-20 września 2023
Kraków
dr hab. inż. Marcin Lis, prof. URK

prof. dr hab. Dariusz Piwczyński
Politechnika Bydgoska
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
marcin.lis@[a]urk.edu.pl
tel. +48 694 613 706

prof. dr hab. Dariusz Piwczyński
Politechnika Bydgoska
darekp[a]pbs.edu.pl
konferencja
contact[a]icabgeh.com
23 Seminarium poprzedzające XVI Ogólnopolską Konferencję Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin: „Biotechnologia i roślinne kultury in vitro w badaniach podstawowych i aplikacyjnych” krajowy - on line wrzesień, październik 2023 październik 2023
Kraków
Prof. dr hab. Janusz Żmija
Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych,
Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
MSDR
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. +48 12 662 43 71
anna.golawska[a]urk.edu.pl
24 Projektowanie żywności prozdrowotnej krajowy lipiec 2023 listopad 2023/span>
Kraków
dr inż. Mirosław Kasprzak Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel. +48 12 662 47 86
miroslaw.kasprzak[a]urk.edu.pl
25 Tendencje zmian na rynku pracy w ujęciu ergonomicznym krajowy 30 września 2023 17–18 listopada 2023
Kraków
dr inż. Karolina Trzyniec Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
ul. Balicka 116 b
30-149 Kraków
tel. +48 12 662 46 64
karolina.trzyniec[a]urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Katarzyna Chyłek