Nauka - konferencje 2020

 

PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW
ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
W 2020 ROKU

 

Lp. Temat konferencji Zasięg Termin zgłoszenia udziału Data i miejsce konferencji Nazwisko organizatora lub sekretarza Adres organizatora
1 Wikipedia: Meetup/Invasive Species WikiThon międzynarodowy 14.01.2020 27-29.01.2020
Kraków
dr hab. inż. Anna Gazda, prof. UR Wydział Leśny
Katedra Bioróżnorodności Leśnej,
al. 29-Listopada 46, 31-425 Krakow
tel.126625117
e-mail: Anna.Gazda[a]urk.edu.pl
2 Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie międzynarodowy 31.12. 2019 3-7.02.2020
Zakopane
dr hab. inż. Hubert Latała, prof. UR Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków e-mail: hubert.latala[a]urk.edu.pl
tel. 12 662 46 90
3 Seminarium Naukowo-Techniczne „Wzmacnianie podłoża słabonośnego z wykorzystaniem kotew i mikropali zgodnie z Eurokodem 7” krajowy 10.02.2020 14.02.2020
Kraków
dr hab. inż. Andrzej Gruchot,
dr hab. inż. Tymoteusz Zydroń,
dr hab. inż. Mariusz Cholewa
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
www.ompkg.pl
pkg_malopolska[a]agh.edu.pl

Polski Komitet Geotechniki, Oddział Małopolski
4 Postępowanie dietetyczne i diagnostyka chorób układu pokarmowego psów i kotów / Zdrowie zaczyna się w układzie pokarmowym międzynarodowy 20.02.2020 29.02.2020
Kraków
Olga Lasek;
Marta Sabatowicz
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt;
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa,
Al. Mickiewicza 24/28 30-059 Kraków;
5 Rozród krów mlecznych - jak wiele zależy od ich żywienia ? Reproduction of dairy cows – how much depends on their nutrition? międzynarodowy 08.03.2020 12.03.2020
Kraków
Marta Sabatowicz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt;
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa,
Al. Mickiewicza 24/28 30-059 Kraków;
6 Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej krajowa 22.11.2019 25-26.03.2020
Kraków
dr hab. inż. Anna Gazda, prof. UR Wydział Leśny
Katedra Bioróżnorodności Leśnej,
al. 29-Listopada 46, 31-425 Krakow
tel.126625117
e-mail: Anna.Gazda[a]urk.edu.pl
7 XXVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, "Genetyczne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego chowu i hodowli bydła" krajowy z udziałem gości zagranicznych 14.02.2020 – uczestnicy niekomercyjni

20.03.2020 - uczestnicy komercyjni
30.03-02.04.2020
Zakopane
prof. dr hab. Joanna Makulska Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
tel.12 662 41 80, 12 662 40 88
e-mail: info-szzhb[a]urk.edu.pl
https://szkolazimowa.urk.edu.pl
8 XXXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki (OSH2020) "Ochrona przed powodzią i suszą - duża i mała retencja." krajowy 01.03.2020 27-29.05.2020
Kraków
dr hab. inż. Leszek Książek, prof. UR,
dr inż. Jacek Florek - sekretarz
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
tel: 12 662 41 72; 662 40 23
e-mail: SH.UR.Krakow[a]urk.edu.pl
https://osh.urk.edu.pl/

Komitet Gospodarki Wodnej PAN
9 Modern Technologies and Engineering in Sustainable Forest Utylization Nowoczesne technologie i inżynieria w zrównoważonym użytkowaniu lasu międzynarodowy 30.04.2020 3-5.06.2020
Kraków
dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz Wydział Leśny
Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej,
al. 29-Listopada 46, 31-425 Krakow
+ 48 12 662 50 90
e-mail: arkadiusz.stanczykiewicz[a]urk.edu.pl
10 V Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych
krajowy 29.02.2020 03-05.06.2020
Wieliczka
dr hab. inż. Monika Mika, prof. UR

dr hab. inż. Przemysław Leń, prof. UP
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Geodezji,
ul. Balicka 253A, 30-149 Kraków
tel.: 12-662-45-15, 608 785 113
e-mail: monika.mika[a]urk.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
tel.: 666 863 164
e-mail: przemyslaw.len[a]up.lublin.pl
11 Logistyka dziś i jutro krajowy 15.05.2020 05.06.2020
Przemyśl
prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

mgr Beata Dudek
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej
ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
e-mail: maciej.kubon[a]urk.edu.pl
tel. +48 12 662-47-06

e-mail: b.dudek[a]pwsw.eu
tel. +48 16 735 52 62
12 Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie XXX Sympozjum środowiskowe PTZE międzynarodowy 18.03.2020 7 – 10.06.2020
Jastarnia
dr inż. Tomasz Dróżdż Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii Procesów Produkcyjnych
Ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków
tel. +48 12 662 46 15
e-mail: Tomasz.Drozdz[a]urk.edu.pl
13 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odnawialne źródła energii - technika, technologia, innowacje

ODWOŁANA
międzynarodowy 15.05.2020 17-19.06.2020
Krynica-Zdrój
Przewodniczący:
dr hab. inż. Artur Wójcik
prof. dr hab. inż. Krzysztof Mudryk

Sekretarze:
dr inż. Marcin Jewiarz
dr hab. inż. Marek Wróbel
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
ul. Balicka 120, 30-149 Kraków
tel. +48 12 662 46 44
14 Biogospodarka - Aspekty Instytucjonalne i Produkcyjne krajowy 30.04 2020 22.06 2020
Kraków
dr Małgorzata Pink,
mgr Joanna Szarek
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Al. Mickiewicza 21
tel. +48 12 662-43-53
e-mail: malgorzata.pink[a]urk.edu.pl
15 Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych oraz XVIII Zjazd zespołów uprawy roli i nawożenia roślin ogrodniczych krajowy z udziałem gości zagranicznych 01.03.2020 22-23.06.2020
Kraków
dr hab. inż. Agnieszka Lis-Krzyścin Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii,
tel. +48 12 662 52 37
e-mail: agnieszka.lis-krzyscin[a]urk.edu.pl
16 XXXIX Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów "Klimat, środowisko gospodarka, społeczeństwo" krajowy z udziałem gości zagranicznych 15.03.2020 25-26.06.2020
Kraków
dr hab. inż. Barbara Skowera
mgr inż. Joanna Krużel
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza,
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,
tel: +48 12 662 41 26
e-mail: meteo2020[a]urk.edu.pl
http://meteo2020.urk.edu.pl
17 Gryka-potencjał i perspektywy krajowy 15.05.2020 25-26.06.2020
Kraków
dr hab. Robert Witkowicz, prof. UR Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 12 662 43 85
e mail: robert.witkowicz[a]urk.edu.pl
18 ISE 14
14th International Symposium on Enchytraeidae
międzynarodowy 27.04.2020 29.06 – 01.07.2020
Kraków
dr hab. inż. Agnieszka Józefowska, prof.UR Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 12 662 43 70
e mail: agnieszka.jozefowska[a]urk.edu.pl
19 Teoria operatorów międzynarodowy 30.04. 2020 13-16.07.2020
Kraków
prof. dr hab. Marek Ptak Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Zastosowań Matematyki
Ul. Balicka 253C, 30-198 Kraków
tel.: +48 12 662 4020
e-mail: marek.ptak[a]urk.edu.pl
20 16th International Conference on Soil Micromorphology międzynarodowy 29.02.2020 30.08-03.09.2020
Kraków
dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. UR Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 12 662 43 70
e-mail: tomasz.zaleski[a]urk.edu.pl
21 6st International Scientific Conference BioHydrology2020 “Plants’ role in the hydrological cycle” międzynarodowy 31.07.2020 02-04.09.2020
Kraków
dr hab. inż. Anna Klamerus-Iwan, prof. UR Wydział Leśny
Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej,
al. 29-Listopada 46, 31-425 Krakow
tel.: + 48 601 652 707
e-mail: anna.klamerus-iwan[a]urk.edu.pl
22 VI Polski Kongres Genetyki międzynarodowy 30.06.2020 14-17.09.2020
Kraków
prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
e-mail: monika.bugno-poniewierska[a]urk.edu.pl
tel. +48 12 662 41 45
23 ForestSAT 2020 Last Call for Forests! międzynarodowy 30.04.2020 14-18.09.2020
Kraków
dr hab. inż. Piotr Wężyk prof. UR Wydział Leśny
Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi,
al. 29-Listopada 46, 31-425 Krakow
tel. +48 12 662 50 82
e-mail: p.wezyk[a]urk.edu.pl
24 IX International Scientific Conference Utilization of Agricultural and Forest Machinery in Research and Teaching międzynarodowy 31.07. 2020 16-18.09.2020
Zakopane
dr hab. inż. Paweł Tylek prof. UR Wydział Leśny
Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki
al. 29-Listopada 46, 31-425 Krakow
tel. + 48 603 182 877
e-mail: pawel.tylek[a]urk.edu.pl
25 V Szkoła Inżynierii Systemów Biotechnicznych krajowy 10.09.2020 16-19.09.2020
Nowa Kaletka
prof. dr hab. inż. Sławomir Francik

mgr Karolina Szturo

Genowefa Grochała
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki,
Ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków,
tel. 12 662 46 41,
e-mail: slawomir.francik[a]urk.edu.pl

Wydział Nauk Technicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
tel.: +48 89 524 61 25, fax: +48 89 524 61 35
e-mail: karolina.szturo[a]uwm.edu.pl

SGGW Warszawa
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
tel. +48 22 59 345 60 (61)
e-mail: koip[a]sggw.pl
26 XIV Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku pt. „Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta” krajowy z udziałem gości zagranicznych 27.03.2020 17-18.09.2020
Kraków
dr hab. inż. Stanisław Kowalski, prof. UR Wydział Technologii Żywności,
Katedra Technologii Węglowodanów
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
e-mail: zywnoscxxi[a]pttzm.org
tel. +48 12 662 47 78

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski
27 Konferencja Naukowo-Techniczna „Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi” krajowy 17.01.2020 zmiana terminu: 23 -24.09.2021
17-18.09.2020

Kraków
dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, prof. UR Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. 698-611-964 lub 796-716-888
28 Cultural heritage of small homelands międzynarodowy 30.09.2020 październik 2020
Kraków
prof. dr hab. inż. Józef Hernik

dr inż. Maria Walczycka
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu,
ul. Balicka 253c, 30-149 Kraków
tel: +48 12 662 41 54
e-mail: jozef.hernik[a]urk.edu.pl

Wydział Technologii Żywności
Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
tel: +48 12 662 48 02
e-mail: maria.walczycka[a]urk.edu.pl
29 Ergonomia wobec wielokulturowości krajowy 30.09.2020 listopad 2020 Komisja Ergonomii PAU – organizator dr inż. Karolina Trzyniec - sekretarz Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
tel. 12 662 46 64
30 IV Polski Kongres Reologiczny międzynarodowy maj 2020 16-18.11.2020
Kraków
dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. UR Wydział Technologii Żywności
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
tel. 12 662 47 61

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek