Nauka - konferencje 2024

 

PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW
ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
W 2024 ROKU

Temat konferencji

Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie

Zasięg

międzynarodowy

Termin zgłoszenia udziału

20 grudnia 2023

Data i miejsce konferencji

5 - 8 lutego 2024. Zakopane            

Nazwisko organizatora lub sekretarza

dr hab. inż. Hubert Latała, prof. URK

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji

ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków

hubert.latala@urk.edu.pl

tel. 12 662 46 90

 

Temat konferencji

XXIX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła nt. „Intensyfikacja czy zrównoważony rozwój – holistyczne spojrzenie na przyszłość chowu i hodowli bydła”

Zasięg

krajowy z udziałem gości zagranicznych       

Termin zgłoszenia udziału

31 stycznia 2024 - uczestnicy  niekomercyjni

12 lutego 2024 – uczestnicy komercyjni

Data i miejsce konferencji

26 - 29 lutego 2024, Zakopane

Nazwisko organizatora lub sekretarza

prof. dr hab. inż. Joanna Makulska - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

dr hab. inż. Krzysztof Adamczyk, prof. URK Sekretarz               

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt 

Al. Mickiewicza 24/28 30-059 Kraków

tel. 12 662 41 80, 12 662 40 88

joanna.makulska@urk.edu.pl

szkola.hodowcow@urk.edu.pl

https://szkolazimowa.urk.edu.pl/

 

Temat konferencji

Konferencja Naukowa z cyklu Nauka – Praktyce „Krowa mleczna w pytaniach” pt. "Jak ograniczać ryzyko kwasicy żwacza u krów mlecznych?”        

Zasięg

międzynarodowy

Termin zgłoszenia udziału

10 marca 2024   

Data i miejsce konferencji

20-21 marca 2024, Kraków              

Nazwisko organizatora lub sekretarza

prof. dr hab. inż. Zygmunt  Kowalski

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

dr Justyna Barć – sekretarz              

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa

Al. Mickiewicza 24/28

30-059 Kraków

tel. 12 662 40 75, 12 662 40 84

szkolazywienia@urk.edu.pl

 

Temat konferencji

10th International Conference of Young Researchers: „New Technologies in Scientific Research”

Zasięg

międzynarodowy

Termin zgłoszenia udziału

12 grudnia 2023

Data i miejsce konferencji

13 - 15 maja 2024, Kraków              

Nazwisko organizatora lub sekretarza

mgr inż. Karolina Staszel-Szlachta

Samorząd Doktorantów

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Leśny

Katedra Ekologii i Hodowli Lasu

Al. 29 Listopada 46

31-425 Kraków

tel. 12 662 50 83,

icyr.sdok@urk.edu.pl

 

Temat konferencji

4th International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering

Zasięg

międzynarodowy

Termin zgłoszenia udziału

15 stycznia 2024

Data i miejsce konferencji

14 - 17 maja 2024, Beja - Portugalia

Nazwisko organizatora lub sekretarza

prof. Jorge Manuel Rodrigues Tavares

Escola Superior Agrária – IPBeja

współorganizacja

prof. dr hab. Piotr Bugajski

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej

piotr.bugajski@urk.edu.pl

tel. 12 662 40 39

4coee@ipbeja.pt

 

Temat konferencji

Renewable Energy Sources – engineering, technology, innovation

Zasięg

międzynarodowy

Termin zgłoszenia udziału

20 kwietnia 2024

Data i miejsce konferencji

15 - 17 maja 2024, Krynica-Zdrój

Nazwisko organizatora lub sekretarza

dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. URK

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki

tel. 12 662 46 45

krzysztof.mudryk@urk.edu.pl

http://renewenergy.pl/

 

 

Temat konferencji

XLI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki (OSH2024) „Inżynieria rzeczna w kształtowaniu procesów środowiskowych”

Zasięg

krajowy

Termin zgłoszenia udziału

5 kwietnia 2024

Data i miejsce konferencji

22 - 24 maja 2024, Umianowice k. Pińczowa

Nazwisko organizatora lub sekretarza

dr inż. Jacek Florek

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki

al. Mickiewicza 24/28

30-059 Kraków

tel. 12 662-41-72

jacek.florek@urk.edu.pl

 

Temat konferencji

Ekologiczne technologie uprawy warzyw kapustowatych w tunelach foliowych

Zasięg

krajowy

Termin zgłoszenia udziału

maj 2024

Data i miejsce konferencji

maj/czerwiec 2024, Mydlniki - Warzywnicza Stacja Doświadczalna  URK

Nazwisko organizatora lub sekretarza

prof. dr hab. Piotr Siwek

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Biotechnologii

i Ogrodnictwa

Katedra Ogrodnictwa

Al. 29 Listopada 54

31-425 Kraków

tel. 12 662 52 17, 608 381 658

piotr.siwek@urk.edu.pl

 

Temat konferencji

Logistyka dziś i jutro Technika i ekonomia w procesach transportowych

Zasięg

krajowy

Termin zgłoszenia udziału

20 maja 2024

Data i miejsce konferencji

6 – 7 czerwca 2024, Przemyśl

Nazwisko organizatora lub sekretarza

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń      

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej

ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków

tel. 12 662-47-06

maciej.kubon@urk.edu.pl

               

Temat konferencji

XXXIII Sympozjum Środowiskowe PTZE "Zastosowania  Elektromagnetyzmu w Nowoczesnej Inżynierii i Medycynie"

Zasięg

międzynarodowy

Termin zgłoszenia udziału

29 marca 2024

Data i miejsce konferencji

9 - 12 czerwca 2024, Szklarska Poręba

Nazwisko organizatora lub sekretarza

dr inż. Tomasz Dróżdż, prof. URK

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

ul. Balicka 116 D, 30-149 Kraków

tomasz.drozdz@urk.edu.pl

12 662 46 15

 

Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu

ul. Świętokrzyska 14, lok. 324

00-050 Warszawa

tel. 604 266 000

ewakorz@matel.p.lodz.pl

               

Temat konferencji

Sztuczna Inteligencja i Geodane dla Sensybilizacji Lokalnych Społeczności na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przestrzennego

Zasięg

międzynarodowy

Termin zgłoszenia udziału

30 kwietnia 2024

Data i miejsce konferencji

14 czerwca 2024, Kraków

Nazwisko organizatora lub sekretarza

Elżbieta Warchoł

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska Geodezji

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

ul. Balicka 253 C, 30-198 Kraków

tel. 12 662 40 18

elzbieta.warchol@urk.edu.pl

 

Temat konferencji

Chomik europejski – problematyka związana  z  ochroną gatunku w Polsce

Zasięg

krajowy z udziałem gości zagranicznych       

Termin zgłoszenia udziału

31 marca 2024   

Data i miejsce konferencji

16 -18 czerwca 2024, Kraków

Nazwisko organizatora lub sekretarza

dr hab. inż. Magdalena Hędrzak

 

współorganizacja:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stowarzyszenie Naturalnie Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt

Al. Mickiewicza 24/28, 30 -059 Kraków

tel. 723 698 422

magdalena.hedrzak@urk.edu.pl

 

 

Temat konferencji

XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym”

Infrastructure and Environment in circular economy

Zasięg

międzynarodowy

Termin zgłoszenia udziału

15 maja 2024

Data i miejsce konferencji

16 -19 czerwca 2024, Bukowina Tatrzańska

Nazwisko organizatora lub sekretarza

dr hab. Anna Krakowiak-Bal, prof. URK

dr inż. Mateusz Malinowski, prof. URK

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji

ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków

tel. 12 662 46 55, 12 662 46 60

infraeco.konferencja@gmail.com  

 

anna.krakowiak-bal@urk.edu.pl

tel. 600 453 414

mateusz.malinowski@urk.edu.pl

tel. 662 014 544

               

Temat konferencji

6th Symposium Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry BPCI 2024

Zasięg

międzynarodowy

Termin zgłoszenia udziału

15 kwietnia 2024

Data i miejsce konferencji

17-19 czerwca 2024, Kraków

Nazwisko organizatora lub sekretarza

dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie

 

współorganizacja:

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Technologii Żywności

 Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego

ul. Balicka 122

30-149 Kraków

anna.ptaszek@urk.edu.pl

                              

Temat konferencji

Możliwości lekarzy weterynarii w ograniczaniu narastania pandemii lekooporności oraz poprawie efektywności produkcji świń

Zasięg

międzynarodowy

Termin zgłoszenia udziału

kwiecień 2024

Data i miejsce konferencji

18 - 19 czerwca 2024, Kraków

Nazwisko organizatora lub sekretarza

prof. dr hab. wet. Zygmunt Pejsak

prof. dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Instytut Nauk Weterynaryjnych

al. Mickiewicza 24/28

30-059 Kraków

tel. 12 662 40 19

kazimierz.tarasiuk@urk.edu.pl

zygmunt.pejsak@urk.edu.pl

                               

Temat konferencji

„Nowoczesna terapia zachowania zwierząt towarzyszących” Mood matters - emocje i nastrój

Zasięg

międzynarodowy

Termin zgłoszenia udziału

15 czerwca 2024

Data i miejsce konferencji

22 - 23 czerwca 2024,Kraków         

Nazwisko organizatora lub sekretarza

dr inż. Olga Lasek

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa

Al. Mickiewicza 24/28

30-059 Kraków

tel. 12 662 40 75, 12 662 40 84

szkolazywienia@urk.edu.pl

                               

Temat konferencji

Konferencja naukowa „Przyszłość żywności czy żywność przyszłości?”

oraz

Jubileusz 50-lecia Oddziału  i Wydziału Technologii Żywności 

Zasięg

krajowy

Termin zgłoszenia udziału

29 lutego 2024

Data i miejsce konferencji

27-28 czerwca 2024, Kraków

Nazwisko organizatora lub sekretarza

dr Iwona Drożdż - sekretarz

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Technologii Żywności

 Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii 

ul. Balicka 122

30-149 Kraków

iwona.drozdz@urk.edu.pl

                               

Temat konferencji

VIII Szkoła Inżynierii Systemów BioTechnicznych

Zasięg

międzynarodowy

Termin zgłoszenia udziału

20 sierpnia 2024

Data i miejsce konferencji

11 – 14 września 2024, Guzowy Piec

Nazwisko organizatora lub sekretarza

mgr Karolina Szturo

współorganizacja:

prof. dr hab. inż. Sławomir Francik

dr inż. Tomasz Hebda

dr inż. Norbert Pedryc

 

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Technicznych

ul. M. Oczapowskiego 11,

10-719 Olsztyn,

tel: +48 89 524 61 19

karolina.szturo@uwm.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki

ul. Balicka 116 b

30-149 Kraków

norbert.pedryc@urk.edu.pl

tomasz.hebda@urk.edu.pl

slawomir.francik@urk.edu.pl

                               

Temat konferencji

X International Scientific Conference Utilization of Agricultural and Forest Machinery in Research and Teaching 

Zasięg

międzynarodowy

Termin zgłoszenia udziału

31 lipca 2024

Data i miejsce konferencji

18 - 20 września 2024, Zakopane

Nazwisko organizatora lub sekretarza

dr hab. inż. Paweł Tylek prof. URK

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Leśny

Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej

Al. 29 Listopada 46

31-425 Kraków

Tel. 12 662 50 23, 603 182 877

pawel.tylek@urk.edu.pl

                               

Temat konferencji

Konferencja Naukowo-Techniczna „Woda – kluczowy czynnik rozwoju cywilizacji”

Zasięg

krajowy

Termin zgłoszenia udziału

30 kwietnia 2024

Data i miejsce konferencji

18-20 września 2024, Kraków

Nazwisko organizatora lub sekretarza

dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. URK

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej

andrzej.walega@urk.edu.pl

                               

Temat konferencji

XVI Ogólnopolska Konferencja Kultur  in vitro i Biotechnologii Roślin - Biotechnologia i Kultury in vitro Roślin w Badaniach Podstawowych i Aplikacyjnych

Zasięg

krajowy

Termin zgłoszenia udziału

29 lutego 2024

Data i miejsce konferencji

23 - 25 wrzesień 2024, Kraków

Nazwisko organizatora lub sekretarza

prof. dr hab. inż. Bożena Pawłowska

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Biotechnologii

i Ogrodnictwa

Katedra Roślin Ozdobnych

i Sztuki Ogrodowej

al. 29 Listopada 54,

31-425 Kraków

tel. 662 52 47

bozena.pawlowska@urk.edu.pl

konferencjainvitro@urk.edu.pl

                               

Temat konferencji

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe Kierunki Badań w Inżynierii Środowiska, Energetyce i Geodezji”

Zasięg

krajowy

Termin zgłoszenia udziału

15 czerwca 2024

Data i miejsce konferencji

15–17 października 2024, Okuninka

Nazwisko organizatora lub sekretarza

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

UP Lublin

 

współorganizator

Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji

20-069 Lublin, ul. Kr. St. Leszczyńskiego 7

tel. 81 445-62-28

krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

                                               

Temat konferencji

VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Funkcjonowanie, eksploatacja i bezpieczeństwo systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych”

Zasięg

krajowy

Termin zgłoszenia udziału

30 września 2024

Data i miejsce konferencji

23-25 października 2024, Zakopane - Kościelisko

Nazwisko organizatora lub sekretarza

dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. URK,

sekretarz mgr inż. Karolina Hap

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej

al. Mickiewicza 24/28,

30-059 Kraków

tel. 12 662 41 88

 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych,

ul. Straszewskiego 28,

31-113 Kraków

karolina.hap@urk.edu.pl

tel. 12 662-41-23

                                                               

Temat konferencji

Nowa zielona architektura rolna jako wyzwanie dla wsi i rolnictwa Unii Europejskiej

Zasięg

krajowa

Termin zgłoszenia udziału

październik 2024

Data i miejsce konferencji

październik 2024, Kraków

Nazwisko organizatora lub sekretarza

Prof. dr hab. Janusz Żmija

Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych

Al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków

tel. 12 662-43-71

anna.golawska@urk.edu.pl

                                               

Temat konferencji

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w środowisku cyfrowym

Zasięg

międzynarodowa

Termin zgłoszenia udziału

30 września 2024

Data i miejsce konferencji

listopad 2024, Kraków

Nazwisko organizatora lub sekretarza

współorganizator

dr inż. Karolina Trzyniec

dr inż. arch. Anna Taczalska-Ryniak

Adres organizatora / Nr tel. / Adres e-mail

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

ul. Balicka 116 b

30-149 Kraków

12 662 46 64

karolina.trzyniec@urk.edu.pl

 

anna.taczalska@pk.edu.pl

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Katarzyna Chyłek